Dronebilete av Austrheim vgs

Velkommen til Austrheim vidaregåande skule

Austrheim vgs er skulen med høg trivselsfaktor og kjempegodt skulemiljø. Skulen ligg flott til i Mastrevikane i Austrheim kommune. Med andre ord, midt i Vestland fylke. Her er det gode relasjonar mellom elevar og tilsette, variert undervisning og kule sosiale arrangement på kveldstid.
Tidlegare elevmentorar ved Austrheim vgs

Skuleåret 2022-2023

Austrheim vgs ynskjer velkommen til nytt skuleår! Informasjon om skuleskyss, låneavtale, mm finn du i lenka under.

Aktuelle saker

11.01.2023

Vi gjennomfører undervisningsevalueringa i veke 3 og 4

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering.

05.10.2022

Foreldremøte 18. oktober 2022

Tysdag 18. oktober var det foreldremøte for føresette til elevar på vg1 og vg2 på Austrheim vgs. Det vart gjeve viktig informasjon på møtet.

Elevar i klasserom
30.08.2022

Hugs å søkje om utstyrsstipend!

I år har ikkje like mange elevar søkt om utstyrsstipend som i fjor. Dette gjeld særleg elevar på Vg1.

Elev vgs