Sjå kva me driv med på skulen vår

Austrheim vgs

Som søkjar, føresette til søkjar eller ny elev vil du her sjå korleis elevane har det på skulen vår. Du finn filmsnuttar frå kvart programområde me tilbyr. Nederst på sida ligg mellom anna den nye skulebrosjyra og informasjonsfilmen vår.

Bygg- og anleggsfag

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går to år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompeta​nse før eller etter læretida.

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Oppdrettsanlegg

Naturbruk

Dette er utdanninga for deg som er praktisk anlagt, interessert i utandørsarbeid og likar å jobbe med menneske, dyr, miljø og naturressursar. Austrheim vgs har blå profil på naturbruk, og er såleis retta mot akvakultur (oppdrett av fisk og anna sjømat) og fiske.

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På vg2 kan du velje mellom Industriteknologi og Kjøretøy. Etter to år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Lennart har pussa opp porten

Tilrettelagt opplæring

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Les meir om Tilrettelagt opplæring ved Austrheim vgs

Informasjonsfilm

Vil du sjå litt korleis vi har det her ved Austrheim Vidaregåande skule? Her er ein kort film som fortel litt.

Bilete av framsida på skulebrosjyren

Skulebrosjyre 2022

Her finn du den nye skulebrosjyren til Austrheim vidaregåande skule.

Kontaktperson Studiespesialisering

Kontaktperson for studiespesialiserande fag og for fellesfaga på yrkesfag

Sigbjørn Georg Tresvik

ass. rektor
Sigbjørn Georg Tresvik

Kontaktperson Yrkesfag

Kontaktperson for dei yrkesfaglege programfaga og tilrettelagt opplæring

Helge Dyrkolbotn

avdelingsleiar
helge.dyrkolbotn.jpg