Hopp til hovedinnhold

Påbygging til generell studiekompetanse

Klasseromsundervisning

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse. Du kan søkje både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse.

3PÅ skuleåret 2024-2025

Austrheim vgs får ein del førespurnader om påbygg neste skuleår. Det vart vedteke at tilbod om påbygg på Austrheim vgs vert tatt vekk frå hausten 2024. Det er likevel slik at nye klassar må vurderast oppretta, dersom det er fleire søkjarar enn elevplassar. Innanfor kvart område vil det i så fall bli gjort ei vurdering om dette. Dersom det skal bli ei påbyggklasse på Austrheim vgs til hausten, er me såleis avhengig av at det vert mange søkjarar til påbygg på Knarvik vgs. Viss det er så mange at det må opprettast ei klasse til i Nordhordland, vert det gjort ei vurdering om denne skal plasserast på Knarvik vgs eller Austrheim vgs. Me kan såleis ikkje gjere anna enn å oppmode elevar som hadde tenkt å søkje påbygg på Austrheim vgs om å søkje påbygg på Knarvik vgs.  

Kva kan du bli?

Med greidd påbygging til generell studiekompetanse kan du søkje opptak til alle studium ved høgskular og universitet, både i innland og utland, som krev generell studiekompetanse. 

Mange vel utdanning innan same fagfelt som yrkesutdanninga si.


Du kan søkje deg inn på profesjonsutdanningar som til dømes

 • sjukepleiar
 • lærar
 • lege
 • politi
 • fysioterapeut, med meir


Du kan og byggje opp ei utdanning av ulike universitetsfag, til dømes

 • russisk
 • filosofi
 • kunsthistorie
 • sosialøkonomi
 • fysikk
 • marinbiologi, og liknande


Du kan utdanne deg til yrkesfaglærar innan det fagområdet du har fagbrev i.

Søk opptak til 3PÅ via Vigo

Påbygging til generell studiekompetanse (vg3)

Dette året tek du fag som du treng for å få generell studiekompetanse. Faga er:

 • norsk
 • matematikk
 • naturfag
 • historie
 • kroppsøving
 • valfritt programfag

Du kan lese meir om 3PÅ på vilbli.noLæreplan 3PÅ

Høgskulen i Sogndal

Vegen vidare

Når du er ferdig med påbygging til generelle studiekompetanse, kan du søkje læreplass eller opptak til studier på høgskule eller universitet.

Søk opptak til høgare utdanning på Samordna opptak

Er du usikker på kva du vil bli, kan du lese meir om ulike utdanningar og yrker på Utdanning.no.