Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Elev på buss

Det går både buss og båt til skulen. Bussane stoppar utanfor skulen. Båten legg til ved gamle rutebåtkaien i Mastrevikane.

Skulekort

Har du rett på gratis skuleskyss og du er ny elev ved skulen får du utlevert skulekort ved skulestart. Var du elev forrige skuleår skal du nytte same kortet som du hadde då. Nytt hausten 2021 er at elevane sjølve må søkje om skuleskyss (sjå lenke under).

Informasjon om ungdomskort, andre reglar og tilrettelagt skyss finn du og på Skyss sine nettsider om skuleskyss i vidaregåande skule.

Er du tidlegare elev og har flytta må du ta kontakt med kontoret på skulen.

Bur du i eit ungdomskort-område har du ikkje rett på gratis skuleskyss, men må bruke ungdomskort til og frå skulen.

Er du over 21 år har du rett på skulekort.

For å ha rett på gratis skuleskyss må du ha meir enn 6 km skuleveg.

Elevar som reiser med ferje har ikkje bruk for anna enn vanleg skulekort.

Treng du særskilt eller tilrettelagt skyss, ta kontakt med kontoret på skulen eller les meir i lenka over.

Du må sjølv søkje om gratis skuleskyss her via SkyssElev

30-dagars ungdomsbillett

Du må som hovudregel bruke 30-dagars ungdomsbillett til skuleskyssen. Dette gjeld også om du bur meir enn 6 km frå skulen. Det betyr at du som er funksjonsfrisk og under 20 år ikkje har rett på gratis skulereisekort.

Korleis kjem du deg til skulen?

Det er Skyss sine bussar som går til skulen.

Elevar i Solund og Gulen nyttar Kringom for å komme seg til båt eller ferje. Båten frå Solund og Gulen legg til ved gamle rutebåtkaien i Mastrevik rett nedanfor skulen.

Ferjeselskapet er Fjord1 medan Vidar Hop Skyssbåtar AS har båtruta mellom Hardbakke-Mjømna-Mastrevik.

Her finn du ruteopplysningar:

Skyss.no

Fjord1.no

Vidarhop.no