Elevrådet

Elevrådet er eit råd av og for elevane!

Elevrådet skal ta seg av oppgåver i samband med elevane sine arbeidstilhøve og velferdsinteresser, og hjelpa til med å skapa gode tilhøve og trivsel på skulen. 

Rådet kan sjølv ta opp saker og leggja dei fram for rektor/skuleutval, og kan kalla inn til allmøte om saker som er særs viktig. Elevrådet uttalar seg om alle viktige avgjerder ved skulen.

Elevrådet har og eit eige styre. 

Adjunkt Renée H. Semmingsen er kontaktperson for elevrådet.