Hopp til hovedinnhold

Elevrådet

Elevrådet er eit råd av og for elevane!

Elevrådet skal ta seg av oppgåver i samband med elevane sine arbeidstilhøve og velferdsinteresser, og hjelpa til med å skapa gode tilhøve og trivsel på skulen. 

Rådet kan sjølv ta opp saker og leggja dei fram for rektor/skuleutval, og kan kalla inn til allmøte om saker som er særs viktig. Elevrådet uttalar seg om alle viktige avgjerder ved skulen.

Elevrådsstyret 2023/2024

Elevrådsstyret blir valt for eit kalenderår om gongen, og er elevane sitt høgaste organ på skulen.

Representantar: 
 • Andreas Aase - Eelevrådsleiar 
 • Frida Hjertås - Nestleiar 
 • Aron Oppedal - Styremedlem 
 • Alexander Soltveit - Sekretær 
 • Dennis F. Hollevik 
 • Magnus B. Sætre
 • Nicholas F. Turner 
 • Brage B. Kjelby 
 • Sølve Hopland 
 • Truls Monssen 
 • Thea Ulvøy 
 • Heidi Opedal 
 • Urmet Suur 
 • Isabella G. Nordstand 
 • Odin s. Juvik

 

Miljøkoordinator

Miljøkoordinatorane er kontaktperson for elevrådet, og har ansvar for elevaktivitetar og haldningsskapande arbeid på skulen.

Miljøkoordinatorane har kontor i kantina i 1. etasje.

Thomas Rikstad

Miljøkoordinator

Tone Marie Moldrheim Solheim

Miljøkoordinator