Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

Elev ved Helse- og oppvekstfag vg1

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning og er for deg som er omsorgsfull og liker å samhandle med andre. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr vg1 og vg2

Vg1 er felles for alle som tar helse- og oppvekstfag. Det er mange ulike programområde du kan gå vidare til på vg2. Det kan du lese meir om på vilbli.no. Austrheim vgs tilbyr helsearbeidarfag vg2 frå skuleåret 2023/2024.

Austrheim vidaregåande samarbeider med frivillige organisasjonar, bedrifter og kommunar i Nordhordland. Dette gjer at du får testa ut i praksis det du lærer i teorien. Det er praksis både på vg1 og vg2.

Internasjonal praksis

Skulen har hatt samarbeid med barnehagar i London om utplassering av vg1-elevar. Det kan vere aktuelt å vidareføre Erasmus+-prosjekt i andre land.


Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Trivst du med å arbeide med menneske i alle aldrar og med ulike hjelpebehov? Ønskjer du arbeidsdagar som er varierte og utfordrande? Då kan helse- og oppvekstfag vere noko for deg!

Kva kan du bli?

Du kan velje mellom mange yrke og arbeidsplassar innan helse- og oppvekstfag, både i offentleg og privat sektor. Nokre eksempel på aktuelle yrke er: 

  • barne- og ungdomsarbeidar
  • ambulansepersonell
  • helsefagarbeidar
  • helsesekretær
  • hudpleiar
  • tannhelsesekretær
  • apotekteknikar, med fleire

 

Lurer du på kva du skal bli eller kva fag du kan velje på vg2? Ta kontakt med avdelingsleiaren (sjå kontaktinfo nedst på sida) eller les meir på vilbli.no.

Første året (vg1)

Her kan du lese litt om dei ulike programfaga på helse- og oppvekstfag:

Helsefremjande arbeid

Samanhengar mellom helse og livsstil, fysisk og psykisk helse, ernæring, immunforsvar og smittespreiing, kroppen, ergonomi.

Kommunikasjon og samhandling

Haldningar, verdiar, menneskesyn, kva er god kommunikasjon, modellar for konflikthandtering, sosial kompetanse, empati.

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag

Om oppvekst, helse- og sosialtenestene, samfunnet si rolle, profesjonalitet og regelverk i yrket, stimulering til læring på alle funksjonsnivå.

Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

Her får du prøve deg i praksis i ulike yrke, slik at det blir enklare for deg å velje kva vg2-utdanning du vil søkje.

Søk opptak via Vigo

Her kan du lese meir om utdanning i utlandet

Læreplan vg1 helse- og oppvekstfag

Andre året (vg2)

Austrheim vgs tilbyr helsearbeidarfag vg2 frå skuleåret 2023/2024.

 

Søk opptak via Vigo

Læreplan vg2 helsearbeidarfag

 

Blodtrykksmåling

Vegen vidare

Læreplass

Etter vg2 kan du bli lærling innan det utdanningsprogrammet du har vald. Medan du er i lære vil du få løn av arbeidsgjevaren din. Når du er ferdig med læretida (to år), kan du gå opp til fagprøven og får fagbrev.

Korleis få læreplass

Vg3 på skule

Når du er ferdig med vg2, kan du og velje å fortsetje på skule og ta vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Då får du får generell studiekompetanse og kan søkje på dei fleste studium ved høgskular og universitet.

Er du usikker på kva du vil bli, kan du lese meir om ulike utdanningar og yrker på Utdanning.no