Hopp til hovedinnhold

Elevundersøkelsen og SpekterDigital

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.
Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.
SpekterDigital er utviklet av Læringsmiljøsenteret som et pedagogisk verktøy som kan brukes i skolen for å jobbe med å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Det er ifølge opplæringsloven kapittel 9A en del av skolens mandat og plikt å innhente viktig informasjon om elevenes læringsmiljø, og mange skoler i Norge bruker allerede verktøyet. Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø. Undersøkelsen er ikke anonym, men det er strenge krav til behandling av data slik at personvernhensyn er tatt. Det er bare kontaktlærar og skolens ledelse som har tilgang til resultater fra den enkelte klasse. Resultatene blir brukt forebyggende for å arbeide for gode klassemiljøer.