Hopp til hovedinnhold

Vi gjennomfører undervisningsevalueringa i veke 3 og 4

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering.

Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.