Presentasjon frå foreldremøte 18. oktober 2022

Elevar i klasserom

Tysdag 18. oktober var det foreldremøte for føresette til elevar på vg1 og vg2 på Austrheim vgs. Det vart gjeve viktig informasjon på møtet. Her finn det presentasjonen frå rektor og rådgjevar.